KARO GEZONDHEIDSZORG GROEP PRIVACYBELEID 

Uw privacy is belangrijk voor ons hier bij Karo Healthcare AB (samen met de aan ons gelieerde bedrijven, "Karo", "wij" of "we"). Dit beleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en wat uw rechten zijn. Informatie die aan u persoonlijk kan worden gekoppeld, zoals uw naam en contactgegevens, worden "persoonsgegevens" genoemd. 

Samengevat verwerken we uw persoonlijke gegevens: 

 • Voor zover dit nodig is om uw bestelling te verwerken en te leveren. 
 • Om je te voorzien van aanbiedingen en inspiratie. Hiervoor gebruiken we nieuwsbrieven, sms-berichten en gerichte gepersonaliseerde marketing op sociale media, evenals andere online en offline activiteiten. 
 • Om met je te communiceren en je vragen te beantwoorden. 
 • Om je te vragen naar Karo en wat je van ons vindt. 
 • Om je te herinneren aan een winkelmandje dat je hebt achtergelaten. 
 • Om uw klantenaccount aan te maken en te onderhouden. 
 • Voor naleving van wet- en regelgeving (zoals consumenten- en boekhoudwetgeving). 

Je hebt een aantal rechten onder de Data Protection Act. Je hebt bijvoorbeeld altijd het recht om bezwaar te maken tegen marketing. U kunt ook meer te weten komen over uw rechten, hoe u invloed kunt uitoefenen op onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. 

Wil je meer weten? Hieronder vindt u gedetailleerde uitleg. Er wordt informatie gegeven over hoe we je persoonlijke gegevens verwerken, waarom en hoe lang. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens? 

Karo Healthcare AB, bedrijfsregistratienummer 556309-3359, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.  

Houd er rekening mee dat onze leveranciers van betalingsoplossingen persoonlijke gegevens verwerken die zij van onze website verkrijgen wanneer er aankopen worden gedaan, en dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen verwerking van persoonlijke gegevens.  


Contactgegevens
 

Neem contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@karo.com als u contact met ons wilt opnemen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Ons adres is Klara Norra Kyrkogatan 33, SE-111 22 Stockholm, Zweden. 


Uit welke bronnen halen wij uw persoonlijke gegevens?
 

Wij verwerken persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld of die wij van u ontvangen wanneer u een aankoop doet of onze website bezoekt.  


Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
 

Je persoonlijke gegevens worden door ons hier bij Karo verwerkt. We zullen je persoonlijke gegevens nooit aan iemand anders verkopen. In sommige gevallen delen we je persoonlijke gegevens met anderen. Hieronder vind je meer informatie over de doeleinden waarvoor we je persoonlijke gegevens delen en welke persoonlijke gegevens we delen. Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten delen om effectief en efficiënt aan onze verplichtingen jegens u te kunnen voldoen, zoals: 

 • Onze leveranciers van betalingsoplossingen hebben toegang tot je persoonlijke gegevens zodat we er zeker van kunnen zijn dat je ons betaalt. 
 • We delen uw persoonlijke gegevens met verzendbedrijven zodat we uw producten op uw huisadres of afhaalpunt kunnen afleveren en zodat we retourzendingen kunnen afhandelen. 
 • Wij delen uw persoonlijke gegevens met de leverancier die ons technische oplossingen biedt voor het verzamelen en publiceren van beoordelingen, zodat wij uw beoordelingen kunnen verzamelen en publiceren op onze website. 
 • We delen je persoonlijke gegevens met bedrijven die ons marketingdiensten leveren, zodat we relevante producten op de markt kunnen brengen en onze website zo relevant mogelijk kunnen maken. Deze bedrijven zijn onder andere maar niet uitsluitend Meta en Google. 
 • We delen je persoonlijke gegevens met IT-providers die persoonlijke gegevens namens ons verwerken, als assistenten om ons te helpen met IT-diensten. 

Neem contact met ons op als u meer gedetailleerde informatie wilt ontvangen over met wie wij uw persoonlijke gegevens delen. 


Geven we uw persoonlijke gegevens door buiten de EU/EER?
 

Karo verwerkt uw persoonsgegevens over het algemeen binnen de EU/EER, maar af en toe kunnen we gebruikmaken van providers van buiten de EU/EER. Karo zorgt ervoor dat er een voldoende hoog beschermingsniveau is wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven buiten de EU/EER, zodat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de GDPR. Karo kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de VS, aan onze nieuwsbriefleverancier en aan onze dienstverleners om relevante producten op de markt te brengen en onze website zo relevant mogelijk te maken. Als je vragen hebt over hoe we je persoonlijke gegevens delen, neem dan contact met ons op. 


Hoe kunt u de verwerking van uw persoonlijke gegevens beïnvloeden?
 

 U hebt een aantal rechten onder de Data Protection Act waarmee u onze verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt beïnvloeden. Hieronder vindt u meer informatie over uw rechten. Neem contact met ons op als u hierover vragen hebt of een van uw rechten wilt uitoefenen. 

Recht om toestemming in te trekken 

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op toestemming. Uw intrekking wordt van kracht op het moment dat u uw toestemming intrekt.  

Recht op bezwaar 

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen met betrekking tot redenen die kunnen worden toegeschreven aan uw eigen specifieke situatie. Hieronder vindt u meer informatie over belangenafweging. Je hebt altijd het recht om geen direct marketing van ons te ontvangen, zoals nieuwsbrieven. In bepaalde gevallen is er geen recht om bezwaar te maken, bijvoorbeeld wanneer we wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te bewaren. 

Recht op toegang 

U hebt het recht om bevestigd te krijgen of wij persoonlijke gegevens verwerken die op u betrekking hebben. Vragen kunnen worden gestuurd naar info@karo.com. Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u recht op toegang tot een kopie van de persoonsgegevens die wij verwerken en informatie over hoe wij deze verwerken. 

Recht op correctie 

U hebt het recht om te eisen dat onjuiste persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden gecorrigeerd, en ook om ons te vragen onvolledige persoonlijke gegevens aan te vullen. 

Recht op wissen ("recht om vergeten te worden") en beperking van de verwerking 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te laten wissen, bijvoorbeeld wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, of wanneer u uw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt en er geen andere wettelijke basis is om de gegevens te blijven verwerken. U hebt ook het recht om Karo te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt dit doen wanneer u bijvoorbeeld de juistheid van de persoonsgegevens betwist of wanneer de verwerking van de gegevens onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens en vraagt om in plaats daarvan het gebruik ervan te beperken. Dit is ook van toepassing wanneer we een belangenafwegingstoets uitvoeren in gevallen waarin u bezwaar maakt tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. 

 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Dit kan in de EU/EER-lidstaat waar je woont, waar je werkt of waar een vermeende schending van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. In Zweden is de Zweedse autoriteit voor privacybescherming (Integritetsskyddsmyndigheten, IMY) de toezichthoudende autoriteit.  

Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

U hebt het recht om ons op te dragen bepaalde elementen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren over te dragen aan een ander bedrijf (dataportabiliteit). Dit recht is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die door u aan ons zijn verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar en compatibel formaat als: 

 • De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op toestemming of een contract; en 
 • De gegevens worden automatisch verwerkt 

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid hebt u het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van Karo te laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is. 


Hoe en waarom verwerken we uw persoonlijke gegevens?
 

We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken en waarom we dat doen. In de onderstaande tabellen vindt u meer informatie over waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken (verwerkingsdoeleinden), welke persoonlijke gegevens we verwerken, onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en hoe lang we uw persoonlijke gegevens voor elk doel verwerken.  

 


Verwerking noodzakelijk voor het doen van aankopen 
 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om uw aankoop te kunnen uitvoeren. Dit houdt ook in dat we je producten kunnen leveren.  

Houd er rekening mee dat onze leveranciers van betalingsoplossingen ook uw persoonlijke gegevens verwerken zodat zij de betaling voor uw bestelling kunnen administreren. Onze leveranciers van betalingsoplossingen zijn onafhankelijke gegevensbeheerders voor dergelijke gegevensverwerking. Bij sommige van onze aanbieders van betaaloplossingen kun je kiezen voor een eenvoudigere manier om aankopen te doen door je persoonlijke gegevens automatisch in te voeren of door ze te laten onthouden op je apparaat. 

Doel - aankopen doen 

Verwerking 

Persoonlijke gegevens 

Wettelijke basis 

Opslagtijd 

Om uw aankoop te administreren, uw aankoop te bevestigen, uw aankoop te leveren en met u te communiceren over uw zending, en om informatie over uw ervaringen te verzamelen. 

Naam  E-mail  Bestelgegevens  Geselecteerde betaalmethode  Adres  Telefoonnummer 

Contract 

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u 

We bewaren uw persoonlijke gegevens tot 36 maanden nadat u een bestelling hebt geplaatst. 


Ontvangers van persoonlijke gegevens
 

Wij delen uw persoonsgegevens met onze betalingsdienstaanbieder, die uw persoonsgegevens verwerkt in verband met uw aankoop. Onze betalingsdienstaanbieder is een onafhankelijke beheerder van persoonsgegevens voor de verwerking van uw gegevens. Raadpleeg het beleid voor persoonsgegevens van onze betalingsdienstaanbieder voor meer informatie: meer details hierover worden verstrekt wanneer u uw aankoop doet. 

We delen uw naam, adres, contactgegevens en bestelinformatie ook met onze opslagprovider, die uw persoonlijke gegevens namens ons verwerkt in zijn hoedanigheid van gegevensverwerker.  

We delen je naam, adres en contactgegevens, via onze opslagprovider, met de vervoerder die je kiest wanneer je een aankoop doet, zodat je producten geleverd kunnen worden. De vervoerders die we gebruiken zijn onafhankelijke verantwoordelijken voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Raadpleeg hun respectieve privacybeleid als je vragen hebt over hun verwerking van je persoonlijke gegevens.  

 


Doel - voor het afhandelen van vragen over je aankoop, retourzendingen, enz. 
 

Verwerking 

Persoonlijke gegevens 

Wettelijke basis 

Opslagtijd 

Om contact met u op te nemen over eventuele kwesties met betrekking tot uw aankoop, bijvoorbeeld om u te laten weten of een product is teruggeroepen of niet langer verkrijgbaar is, of soortgelijke informatie. 

Naam 

E-mail 

Bestelgegevens (welke artikelen je hebt besteld) 

Gerechtvaardigd belang 

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk zodat we contact met u kunnen opnemen als er problemen zijn met betrekking tot uw aankoop. 

Vanaf het moment van  aankoop en nog 36 maanden daarna. 

Als u gebruik wilt maken van uw recht op  annulering, gebruik wilt maken van ons ruil- en retourneerbeleid of uw product wilt ruilen, en wilt voldoen aan de wetgeving voor consumentenbescherming. 

Naam  Email  Bestelgegevens Adres  Telefoonnummer 

Contract   Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract met u  

  Wettelijke verplichting   Verwerking is ook noodzakelijk om ons in staat te stellen te handelen in overeenstemming met de wetgeving inzake consumentenbescherming.  

Vanaf het moment dat u  uw aankoop doet en nog 12 maanden daarna. Als u ervoor kiest om een van uw rechten uit te oefenen, verwerken we uw persoonlijke gegevens totdat we een beslissing hebben genomen met betrekking tot uw recht op annulering, toepassing van ons ruil- en retourbeleid of omruiling van een product en een eventuele terugbetaling hebben voltooid of het nieuwe product naar u hebben verzonden. 

Om klachten,  claims en/of juridische geschillen tegen ons te behandelen . 

Naam  Contactgegevens (e-mail, telefoon en adres)  Bestelinformatie  Relevante informatie die u hebt verstrekt in het kader van de klacht, de claim en/of het juridische geschil, zoals details over het probleem met de goederen 

Wettelijke verplichting   Verwerking is ook noodzakelijk om ons in staat te stellen te handelen in overeenstemming met de wetgeving inzake consumentenbescherming.  

Vanaf het moment dat wij op de hoogte zijn gesteld van uw klacht, claim en/of juridisch geschil en zolang dit loopt. Als we uw claim afwijzen, bewaren we de informatie altijd 36 maanden voor het geval u besluit het juridische geschil door een andere organisatie te laten beoordelen. 


Ontvangers van persoonlijke gegevens
 

Wij delen uw persoonlijke gegevens met onze e-commerce platform provider en onze klantenservice provider, die persoonlijke gegevens verwerken als een gegevensverwerker namens ons. 

 


Verwerking die wordt uitgevoerd zodat we kunnen voldoen aan wettelijke vereisten
 

In sommige gevallen moeten we je persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan onze verplichtingen zoals gedefinieerd in de wet of andere vereisten, zoals de vereisten voor het bewaren van gegevens van de boekhoudwet, de wet op het witwassen van geld en de wetgeving inzake consumentenbescherming. We kunnen uw aankoop bij ons niet uitvoeren als u ons geen persoonsgegevens verstrekt voor deze doeleinden. 

Doel - voldoen aan vereisten in overeenstemming met wettelijke verplichtingen 

Verwerking 

Persoonlijke gegevens 

Wettelijke basis 

Opslagtijd 

Voor naleving van wetten zoals de wet op de financiële verslaglegging en de wetgeving op het witwassen van geld  

Transactiegegevens, betalingsgeschiedenis en andere informatie op je factuur zoals naam en contactgegevens. 

IP-adres 

Wettelijke verplichting. 

Om te voldoen aan de wettelijke vereisten. 

Vanaf het moment dat u uw aankoop doet en gedurende zeven (7) tot acht (8) jaar in overeenstemming met de Zweedse boekhoudwet en vijf tot tien (5-10) jaar in overeenstemming met de wetgeving inzake het witwassen van geld. 


Ontvangers van persoonlijke gegevens
 

Wij delen uw persoonlijke gegevens met onze IT-provider, die namens ons persoonlijke gegevens verwerkt als gegevensverwerker.  

 


Verwerking om beoordelingen te beheren
 

 

Doel - beoordelingen beheren 

Verwerking 

Persoonlijke gegevens 

Wettelijke basis 

Opslagtijd 

Publicatie van je recensie op onze website.  

Naam 

E-mail 

Bestelinformatie 

Beoordeling  

Toestemming  

We zullen je altijd om toestemming vragen voordat we je recensie publiceren. 

U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de verwerking van de informatie voordat u uw toestemming introk.  

We verwerken uw persoonlijke gegevens zodat we u een aanvraag kunnen sturen nadat u uw aankoop hebt gedaan.  

Uw recensie blijft op het recensieplatform  totdat u deze verwijdert 


Ontvangers van persoonlijke gegevens
 

We delen je persoonlijke gegevens met ons marketingplatform, dat persoonlijke gegevens namens ons verwerkt als gegevensverwerker.  

 


Verwerking voor het beheren van je klantenaccount
  

U kunt ervoor kiezen om een klantenaccount aan te maken op onze website en er wordt automatisch een klantenaccount aangemaakt wanneer u iets bij ons koopt. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, zodat wij uw klantenaccount kunnen beheren. We kunnen u geen klantenaccount verstrekken als u ons geen persoonsgegevens voor dit doel verstrekt. 


Doel - Je klantenaccount beheren
 

 

Verwerking 

Persoonlijke gegevens 

Wettelijke basis 

Opslagtijd 

Om de klantenaccount die u  hebt aangemaakt te beheren  en het voor u mogelijk te maken om in te loggen en uw eerdere aankopen te bekijken.   Dit omvat het sturen van bijgewerkte informatie over je account en ons privacybeleid.   Het omvat ook de verwerking zodat veiligheidsmaatregelen kunnen worden geïmplementeerd met betrekking tot uw account. 

We gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u inlogt, zodat u ingelogd kunt blijven op uw klantenaccount.  

Naam  Gebruikersnaam  

E-mail  Bestelgegevens 

Aankoopgeschiedenis 

Retourneren en klachten  Adres  Telefoonnummer 

Inloggegevens 

Contract 

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst, om u te voorzien van een account wanneer u hebt besloten om een account te hebben. Verwerking om u updates van ons privacybeleid te sturen is noodzakelijk voor ons om te voldoen aan wet- en regelgeving. 

We bewaren je persoonlijke gegevens totdat je ons vraagt je account te verwijderen, of gedurende niet meer dan twee (2) jaar na uw laatste aankoop, of totdat u besluit uw klantenaccount te verwijderen. 


Ontvangers van persoonlijke gegevens
 

We delen je persoonlijke gegevens met ons marketingplatform, dat persoonlijke gegevens namens ons verwerkt als gegevensverwerker. 

 


Verwerking zodat we nieuws, inspiratie en relevante aanbiedingen aan je kunnen doorgeven
 

Wij gebruiken cookies, pixels en soortgelijke technologieën om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, zodat wij kunnen analyseren hoe u onze website gebruikt en voor marketingdoeleinden. Ons cookiebeleid [=link invoegen] bevat meer informatie over welke cookies we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.  


Doel - Nieuwsbrieven en andere marketing
 

Verwerking 

Persoonlijke gegevens 

Wettelijke basis 

Opslagtijd 

Zodat we je  op verzoek nieuwsbrieven  en relevante aanbiedingen kunnen sturen 

E-mail 

Telefoonnummer  

Adres  Bestelinformatie  Aankoopgeschiedenis  Bezoekgeschiedenis 

(Gebaseerd op je interactie voor de nieuwsbrief)   

Wij verwerken uw persoonsgegevens  op basis van uw toestemming wanneer u besluit zich in te schrijven voor onze nieuwsbrief 

Als u ervoor kiest om nieuwsbrieven en relevante aanbiedingen te ontvangen, zullen we deze blijven versturen totdat u zich afmeldt voor onze nieuwsbrieven. 

Om marketinginformatie naar u te sturen nadat u een aankoop hebt gedaan. 

E-mail  Bestelinformatie Inkoopgeschiedenis 

Leeftijd  Bezoekgeschiedenis 

(Gebaseerd op je interactie voor de nieuwsbrief)   

Wanneer u een aankoop hebt gedaan, verwerken we  uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang, zodat we u relevante direct marketing kunnen sturen. We doen dit alleen als u een aankoop hebt gedaan en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van marketingberichten. 

Als we nieuwsbrieven versturen op basis van  ons legitieme belang, zullen we dergelijke marketing blijven versturen tot twee (2) jaar na uw laatste aankoop, tenzij u zich voor die tijd afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten. 

Om gerichte marketing voor  u uit te voeren op sociale media en websites van derden. 

Naam 

E-mail  Aankoopgeschiedenis 

Zoekgeschiedenis  

Klik op geschiedenis 

Interactiegegevens 

  

Ons legitieme belang  is om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor direct marketing en om onze marketing relevanter voor u te maken.  Dit doen we alleen als je een aankoop bij ons hebt gedaan en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van marketing.   

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt  vanaf het moment dat u uw aankoop heeft afgerond en nog twee (2) jaar, tenzij u vooraf bezwaar maakt tegen onze marketing. 

We kunnen foto's/video's  van het product die u hebt gedeeld op uw sociale media publiceren om  onze producten op onze website te marketen. 

De foto/video die je hebt gedeeld op sociale media, je gebruikersnaam en tekst. Dit kan persoonlijke gegevens over jou bevatten.  

Ons rechtmatige belang  is om materiaal te publiceren dat u hebt gelabeld met onze merken 

Totdat je ons laat weten dat je niet langer  wilt dat we je foto/video op onze website laten zien 


Ontvangers van persoonlijke gegevens
 

Wij delen uw persoonsgegevens met onze e-commerce platformprovider en onze marketingplatformprovider, die persoonsgegevens namens ons verwerken als gegevensverwerker.  

Als u hiermee hebt ingestemd, verstrekken we pixels aan platforms voor advertentieservices zoals Meta en Google, waarmee we samenwerken om onze ingekochte advertenties te optimaliseren. We delen dan geaggregeerde informatie over gepseudonimiseerde persoonsgegevens.  

 

Verwerking van persoonlijke gegevens wanneer u contact met ons opneemt 

We moeten uw persoonlijke gegevens verwerken als u per e-mail of via andere kanalen contact opneemt met onze klantenservice. 

Doel - Klantenservice 

Verwerking 

Persoonlijke gegevens 

Wettelijke basis 

Opslagtijd 

Zodat we uw vragen kunnen beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt via formulieren op onze website, per telefoon of via sociale media, of via een ander kanaal waar u contact met ons opneemt. 

Naam,  

Contactgegevens (telefoonnummer en e-mail) 

Adres 

Gebruikersnaam sociale media 

Informatie over de zaak en foto's die naar ons zijn gestuurd, en andere informatie die de persoon ons heeft gegeven. 

Gerechtvaardigd belang  

Ons legitieme belang om ons contact met u te beheren en op te volgen. 

We bewaren uw persoonlijke gegevens uit de communicatie met u gedurende 12 maanden vanaf het einde van ons contact met u over de kwestie.  

Zodat we  met je kunnen communiceren  als je contact met ons opneemt en feedback geeft. 

E-mail   We verwerken ook informatie die u ons stuurt wanneer u ons feedback geeft. 

Gerechtvaardigd belang  

  

Ons legitieme belang om ons contact met u te beheren en op te volgen. 

We bewaren uw persoonlijke gegevens uit de communicatie met u gedurende 12 maanden vanaf het einde van ons contact met u over de kwestie.  


Ontvangers van persoonlijke gegevens
 

Wij delen uw persoonlijke gegevens met onze klantenservice, die uw persoonlijke gegevens namens ons verwerkt als onze gegevensverwerker.  

 


Verwerking die plaatsvindt wanneer u onze website bezoekt
 

 

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld van uw mobiele telefoon, computer of andere apparaten die u gebruikt om onze website te bezoeken als u hiervoor toestemming hebt gegeven.  

We gebruiken cookies, pixels en vergelijkbare technologieën om uw persoonlijke gegevens te verzamelen, zodat we kunnen analyseren hoe u onze website gebruikt en voor marketingdoeleinden. Dit staat bekend als profilering. Ons cookiebeleid [=link invoegen] bevat meer informatie over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden we ze gebruiken.  

Wij en onze providers nemen maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. 


Doel - Wanneer u onze website bezoekt 
 

Verwerking 

Persoonlijke gegevens 

Wettelijke basis 

Opslagtijd 

Om onze website en de functies ervan te verbeteren, om de gebruikerservaring aan te passen en te verbeteren en om te analyseren hoe u onze website gebruikt. 

Het aantal bezoekers van onze website berekenen. 

Informatie over hoe u onze website gebruikt, zoals de producten waarop u hebt geklikt.  

De geografische gebieden van waaruit u onze website gebruikt. 

Geschiedenis bezoeken 

Toestemming  

We vragen uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor marketingdoeleinden wanneer u onze website bezoekt. 

U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.  

We bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan 24 maanden nadat u onze website hebt bezocht, of totdat u uw toestemming intrekt.  

Om uw achtergelaten winkelmandje op te slaan en u te herinneren aan de producten die nog  in uw winkelmandje zitten, als u een aankoop hebt geïnitieerd door uw e-mailadres in te voeren.  

E-mail 

Informatie over producten in je winkelmandje. 

Ons legitieme belang  om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken om het product te kopen waarin u interesse hebt getoond door het aan uw winkelmandje toe te voegen. 

Vanaf het moment dat je  het product in je winkelmandje plaatst  totdat je een aankoop hebt afgerond, maar niet langer dan vijf (5) dagen. 

Aanbiedingen van onze producten op basis van uw gebruik van onze website worden aangeboden op social media-sites die u bezoekt. 

We maken gebruik van marketingdiensten die gebaseerd zijn op een analyse van hoe u onze website gebruikt, door middel van cookies, pixels of vergelijkbare technologieën en informatie die deze marketingdiensten over u bewaren. 

Digitale identificatie Informatie over hoe u onze website gebruikt. 

Klik op geschiedenis. 

Aankoopgeschiedenis . 

Webbrowser 

Schermresolutie.  

Informatie over hoe u onze website gebruikt, zoals op welke producten u hebt geklikt. 

De geografische gebieden van waaruit u onze website gebruikt. 

Geschiedenis bezoeken 

 Toestemming  

We vragen uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor marketingdoeleinden wanneer u onze website bezoekt. 

U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. 

 We kunnen u gedurende 24 maanden nadat u onze website hebt bezocht marketingberichten sturen. 


Ontvangers van persoonlijke gegevens
 

Wij delen uw persoonlijke gegevens met onze e-commerce platform provider en onze marketing platform provider, die persoonlijke gegevens verwerken als gegevensverwerker namens ons.  

We gebruiken Google Tag Manager om informatie te verkrijgen over hoe u onze website gebruikt. Als u hiermee hebt ingestemd, verstrekken we pixels aan platforms voor advertentieservices zoals Meta, Tiktok en Google, waarmee we samenwerken om onze ingekochte advertenties te optimaliseren. We delen dan geaggregeerde informatie over gepseudonimiseerde persoonsgegevens. 

 


HOE HEBBEN WE DE BELANGENAFWEGINGSTOETS UITGEVOERD WANNEER DE RECHTMATIGE GRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS ONS RECHTMATIGE BELANG ZIJN?
 

Karo verwerkt uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden en beroept zich op ons gerechtvaardigd belang als rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens. Wij baseren ons op een belangenafweging bij het beoordelen van de rechtmatige grondslag. We hebben ons rechtmatige belang aangegeven in de tabellen hierboven. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over hoe we deze toets hebben uitgevoerd. Onze contactgegevens vindt u aan het begin van dit privacybeleid. 


WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID 
 

Karo behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Het momenteel geldende beleid kan worden ingezien op onze website. 

Dit privacybeleid is door Karo bijgewerkt op 09/07/2024 [=datum] 2024.